Underrubrik sektion

Om oss

De flesta behöver juridisk hjälp någon gång i livet

Juridisk rådgivning

Vissa situationer går inte att lösa enkelt på egen hand. Juridiska tvister är ofta komplicerade och kan lätt bli tidskrävande. Hur ett tvistemål eller rättsligt ärende bäst skall drivas beror på flera faktorer. För den enskilda personen eller företagaren kan det vara svårt att veta hur man bäst går vidare med ett ärendet. Vid ett sådant tillfälle kan juridisk rådgivning ge dig den kunskap som krävs för att fatta rätt beslut.

I första skedet handlar juridisk rådgivning om ett förutsättningslöst möte där någon lyssnar på dig och dina behov. Utifrån din berättelse får du sedan hjälp och vägledning att välja rätt form av juridisk assistans.

 

Välja advokat eller jurist – vad är skillnaden?

Skillnaden mellan en advokat och en biträdande jurist är att den förstnämnda ingår i Sveriges advokatsamfund och därmed har rätt att bära titeln ”advokat”, den senare har också en fullständig jurist utbildning men är inte upptagen i Sveriges advokatsamfund.

Det är inte alltid en auktoriserad advokat ansluten till Advokatsamfundet är nödvändig, en biträdande jurist kan bistå i de flesta typer av ärenden. Ibland kan en advokat eller jurist med specialkompetenser vara nödvändig, om så är fallet kommer detta tas upp under den juridiska rådgivningen.

Inget hittades

Det verkar inte som om vi kan hitta det du letar efter. Kanske kan en sökning hjälpa.